0
  Login

Meer internetgebruikers beschermen privacy

Dit blijkt uit de enquête ict-gebruik van huishoudens en personen die jaarlijks door het CBS wordt afgenomen.Nederlanders zijn voorzichtiger geworden met persoonlijke gegevens op internet. Van de internetgebruikers heeft naar eigen zeggen meer dan driekwart in 2020 de toegang tot locatiegegevens beperkt of geweigerd. Iets minder dan driekwart staat niet toe dat persoonlijke gegevens worden gebruikt voor commerciële doeleinden. In 2016 was dat achtereenvolgens 49 procent en 62 procent.Ruim zestig procent van de Nederlanders geeft beperkt toegang tot profielgegevens. Eenzelfde percentage controleert de veiligheid van een website voordat persoonlijke gegevens worden achtergelaten. Daarnaast zegt 46 procent het privacy statement vóór het invullen van persoonlijke gegevens te lezen.
Thans gebruikt 85 procent van de Nederlandse bevolking van twaalf jaar of ouder een smartphone voor privégebruik. Veel Nederlandse smartphonegebruikers nemen maatregelen vanwege zorgen om de veiligheid en privacy. Zeventig procent heeft bij het installeren of gebruik van een app de toegang tot persoonlijke gegevens zoals locatie, foto’s of een lijst met contactpersonen geweigerd.
Ouderen beschermen persoonsgegevens minder vaak. Mensen die aangeven veel ervaring te hebben met internet, computers, tablets of smartphones troffen vaker maatregelen om persoonsgegevens op internet te beschermen dan mensen die weinig ervaring met internet en dergelijke apparatuur hebben.
Nederland had in 2020 van alle EU-landen het hoogste percentage internetgebruikers van zestien tot 75 jaar dat maatregelen nam om persoonlijke informatie op internet te beschermen (92 procent). Het gemiddelde in de EU was 78 procent. België zit met 61 procent ver onder het gemiddelde.

Bron: https://easycompzeeland.nl/meer-internetgebruikers-beschermen-privacy/

Biden schuift overname TikTok op lange baan

Het leek er lange tijd op dat Oracle en Walmart de Amerikaanse activiteiten van TikTok zouden gaan overnemen, maar in die operatie is de pauzeknop ingedrukt. De intentie voor een overname is niet afgeblazen, maar welke rol Oracle en Walmart spelen, wordt herbekeken. Veel hangt af van president Biden en hoe hij zijn China-politiek zal invullen: zijn Chinese bedrijven voor de nieuwe president nog altijd een veiligheidsrisico of ziet hij dat anders? TikTok zelf heeft al enkele juridische barrières tegen de overname opgeworpen bij Amerikaanse rechtbanken en die waren niet zonder succes. Ook daardoor zit een eventuele overname in het slop.
De gesprekken tussen ByteDance (het Chinese bedrijf achter TikTok) en Amerikaanse veiligheidsmensen lopen ondertussen door. Die gesprekken gaan vooral over dataveiligheid en hoe TikTok kan garanderen dat de informatie die het verzamelt over Amerikanen niet in het bezit komt van de Chinese overheid. Dat was oorspronkelijk ook de rol die Oracle in het verhaal zou innemen. Oracle moest een soort van ‘technologiepartner’ worden van TikTok en de data van Amerikaanse gebruikers gaan beheren.
Het was voormalig president Trump die TikTok vorig jaar verplichtte om zijn Amerikaanse activiteiten af te splitsen. Trump deed dat omdat hij vermoedde dat TikTok al te nauwe banden had met het Chinese regime.

Bron: https://easycompzeeland.nl/biden-schuift-overname-tiktok-op-lange-baan/

Dichte winkels openen deuren voor internetcriminelen

Om een beeld te schetsen: 9 terabyte staat ongeveer gelijk aan tienduizend hoge-kwaliteitspeelfilms. In de zomer van 2020 nam het mobiele dataverkeer toe met twintig procent ten opzichte van het kwartaal daarvoor tot een duizelingwekkende 264 miljard MB. Daar kan je een leven lang non-stop mee videobellen.
Nederland staat overigens bekend om zijn hoge mate van verbondenheid. Ook in 2020 kwam Nederland uit de bus als het best verbonden land, volgens het DHL Global Connectedness-rapport. Het Nederlandse mkb profiteert van deze goede infrastructuur.
Covid-19 heeft veel organisatie doen inzien dat digitale kanalen belangrijk zijn. Volgens recent onderzoek van onderzoeksbureau October is financiering van it-projecten de hoogste prioriteit van het Nederlandse mkb. Investeren in digitale veiligheid zou daarbij ook hoog op de agenda moeten staan, al zijn de afwegingen begrijpelijk. 2021 begon als een jaar in lockdown en de economische onzekerheid maakt dat bedrijven voorzichtig zijn met investeren. Voor veel kleinere bedrijven ligt de nadruk op overleven.
Maar de plotselinge overgang naar een online-omgeving brengt ook risico’s met zich mee.

Veilige aanwezigheid

“Verizon stelt dat 43 procent van alle online-aanvallen plaatsheeft via webapplicaties”

Een van de belangrijkste aspecten van digitale veiligheid is een veilige aanwezigheid op het web. Ondanks de trend dat veel kleine ondernemers zich kunnen aansluiten bij een aantal nog steeds groeiende platformen, bijvoorbeeld in de horeca, retail en mode, kiezen ook anno 2021 veel beginnende bedrijven voor een eigen beheerde website, vaak met bestel- en betaalmogelijkheden.
Online-betalingen nemen toe en verplaatsen zich van de kassa naar de online-winkelmanden. In 2020 werden er 890 miljoen transacties via iDeal verricht, ruim een derde meer dan in 2019. Meer betalingen maar meer webshops in 2020, met een toename van meer dan twintig procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Een goed werkende en mooi ontworpen website is vaak de eerste en belangrijkste stap naar digitale transformatie, maar vormt zeker als er contact- en betaalgegevens worden verwerkt, een gewilde poort voor hackers.
Onderzoekers van telecomgigant Verizon stellen dat 43 procent van alle online-aanvallen plaatsheeft via webapplicaties. Het NSCS bevestigde afgelopen jaar dat ook ddos-aanvallen, een veelgebruikte manier om webverkeer te verstoren, in Nederland exponentieel aan het toenemen is, met name in de vitale sectoren. Criminelen maken handig gebruik van kwetsbare digitale beveiliging van het mkb en richten hun pijlen dan ook vaker daar op dan op grotere organisaties, aldus onderzoekers van SIDN en MKB Nederland.

Bekommeren

Beschermingsmogelijkheden zijn er in overvloed, maar waar te beginnen? Het gros van de hardwerkende ondernemers heeft geen directe middelen om zich al te veel om de webveiligheid te bekommeren, laat staan er veel budget voor vrij te maken in economisch onzekere tijden. Een logische eerste stap is om de meest kwetsbare ingangen te beveiligen met behulp van oplossingen die al het webverkeer overzien tegen een aangenaam tarief. Het mkb is toe aan laagdrempelige veiligheidstools die zoveel mogelijk it-complexiteit uit handen nemen. Het is dan ook niet voor niets dat koepelorganisaties zoals Thuiswinkel.org en Webwinkelkeur online-veiligheid hoog op de agenda hebben staan en online-handelaars hierbij willen helpen.
Maar ondanks goede initiatieven uit de markt, zullen hackers de aanval blijven inzetten, hoe klein een bedrijf ook is. Een secure sockets layer (ssl)-certificaat – met een slotje in de browser die een webpagina als veilig bestempelt – is niet voldoende voor de risico’s die de digitale economie met zich meebrengt. Het is dus aan de ondernemers zelf om veiligheid zo snel mogelijke te omarmen. De zoektocht naar een laagdrempelige oplossing is een eerste stap die de meest belangrijke zorgen uit handen neemt.

Bron: https://easycompzeeland.nl/dichte-winkels-openen-deuren-voor-internetcriminelen/

EIB pompt 150 miljoen in kunstmatige intelligentie

De EIB zet het nieuwe fonds op samen met het Europese Investeringsfonds. Het geld gaat niet alleen naar bedrijven die zich op ai richten, maar ook op ondersteunende technologieën als blockchain, robotica en iot.
De Europese ai-sector heeft een stevige financiële achterstand op bedrijven uit China en de VS. Het nieuwe fonds moet die achterstand dichtrijden. Er is eerder daarvoor al een fonds van honderd miljoen euro opgericht. Het nieuwe fonds vult de middelen nog eens extra aan.
‘Het potentieel van ai is enorm’, zegt Teresa Czerwińska, vicevoorzitter van de EIB. ‘We zien nu al de eerste effecten van ai op veel gebieden van ons dagelijks leven, maar het zal de bepalende factor zijn voor de manier waarop we in de toekomst werken, studeren en leven. Als Europa concurrerend wil blijven en vorm wil geven aan de voorwaarden voor de ontwikkeling en het gebruik van ai, en er tegelijkertijd voor wil zorgen dat de Europese waarden worden gerespecteerd, moet het ai omarmen en de ontwikkeling ervan leiden.’
Het nieuwe fonds zal de komende vier jaar ingezet worden. Door samen te werken met private investeerders, hoopt de EIB zo’n twintig tot dertig kleine tot middelgrote bedrijven tot steun te zijn met hun ontwikkelingen rond ai.

Bron: https://easycompzeeland.nl/eib-pompt-150-miljoen-in-kunstmatige-intelligentie/

Leverancier en partner = innoveren en schikken

De pandemie heeft zowel uitdagingen als kansen met zich meegebracht voor de channel, waardoor trends zich in een razendsnel tempo voordoen. De focus ligt nu op edge infrastructure en multi-cloudmanagement. Deze marktsegmenten waren voor de pandemie al aan het groeien dankzij innovatieve technologieën zoals ai, 5G, datamanagement en beveiliging, en de groeiende eisen die worden gesteld aan data.Achter de schermen vervagen de scheidslijnen tussen klant en partner naarmate het ecosysteem evolueert en zich aanpast aan de mogelijkheden. Nieuwe, agile partijen die de markt betreden, zorgen ook voor de nodige veranderingen voor de channel. Het is nog nooit zo belangrijk geweest om het grotere plaatje te begrijpen.

Realiteit van Covid-19

“Om de impact van de pandemie op de channel-activiteiten te begrijpen, moeten we de vooruitzichten opsplitsen in inzichten op de lange en korte termijn”

Elke industrie merkt wel iets van de pandemie. Om de impact van de pandemie op de channel-activiteiten te begrijpen, moeten we de vooruitzichten opsplitsen in inzichten op de lange en korte termijn. De gezondheidssector heeft bijvoorbeeld een positieve impact gezien, zowel op korte als lange termijn. De financiële sector zag een negatieve impact op korte termijn, maar er is (relatief) minder sprake van een significante bedreiging op de lange termijn. En de transportsector heeft negatieve impact gezien voor zowel de korte als de lange termijn.
Terwijl de impact van Covid-19 in de gehele channel merkbaar was, begonnen partners hun portfolio’s en oplossingen te differentiëren. Zowel om klanten te ondersteunen om samen de uitdagingen aan te gaan, als om nieuwe kansen te ontdekken. Onder deze omstandigheden zijn de partnerrelaties op de proef gesteld en versterkt. Klanten zullen zich degenen die de beste hulp hebben geboden waarschijnlijk blijven herinneren.

Veranderende bedrijfsstrategieën

De partners die overstappen op virtualisatie en die vooraf gedefinieerde oplossingen op de markt brengen die gericht zijn op specifieke problemen, zijn de huidige digitale leiders. Zij zullen vooruitgang blijven boeken en de meer traditionele partners die zich alleen op de verkoop richten achter zich laten. In die zin kunnen we veel verandering verwachten. Kleinere partners groeien uit tot de middelgrote partners en middelgrote partners groeien uit tot de grote partners. Anderen gaan failliet. Het is te verwachten dat de meer succesvolle partners die in omvang en expertiseniveau groeien op de lange termijn zullen worden overgenomen – waarbij grotere partners hun nichekennis volop zullen benutten.
Vooruitkijkend naar de rest van het jaar, zullen de betalingstermijnen voor producten waarschijnlijk toenemen omdat klanten soms uitdagingen hebben met het doen van (grote) betalingen. Dit zal een impact hebben op de prognoses van partners, die op basis van de huidige pandemie moeilijk te voorspellen zijn. Er is één zekerheid: consumptiemodellen zullen opnieuw worden bekeken in het licht van de huidige crisis, waarschijnlijk met meer waardering voor ‘pay-as-you-go’-diensten. Deze flexibele betalingsstructuur ondersteunt klanten die in deze moeilijke economische tijden worstelen op financieel gebied. Ook zal dit de betalingsvoorwaarden compleet veranderen.

Tech in de spotlight: edge computing en multi-cloud

“Het belooft een erg lucratief jaar te worden”

Van de baanbrekende technologieën die de channel-verkoop versnellen, staat edge computing op nummer één. Door compute dichter bij de bron te brengen wordt de verwerking van gegevens versneld. Bovendien ondersteunt het veel innovatieve technologieën zoals iot, ai en 5G – dus veel it-bedrijven willen hier graag mee aan de slag. Tussen de tachtig en honderd procent van de edge computing-infrastructuur wordt geïmplementeerd via de channel, aangezien dit specifieke oplossingen zijn die het best uit zijn te rollen door een keten van partners. Om de pandemie te bestrijden, moeten er bijvoorbeeld voorspellende healthcare edge computing-oplossingen geïmplementeerd worden door softwareteams, die weer samenwerken met externe leveranciers die verbinding maken met de thermische screening en servers.
De kansen die hier liggen zijn enorm. In de komende drie tot vier jaar wordt er een marktgroei verwacht van 120 miljard dollar, wat een toename is van vijfhonderd procent. Het interessante is dat twintig tot dertig procent van deze groei zal worden toegeschreven aan hardware. De rest zijn servicekosten die worden doorberekend aan partners. Het belooft wat dat betreft een erg lucratief jaar te worden.
Als het gaat om toonaangevende tech trends staat multi-cloudbeheer op de tweede plek. Multi-cloudbeheer moet de edge ondersteunen, aangezien het aantal hyperscalers blijft toenemen. Als we terugkijken dan zien we dat de focus in het cloudlandschap is verschoven van on-premises naar public hyperscalers zoals AWS en Google. Deze trend zal blijven doorzetten en sluit aan bij de algemene trend naar de hybride cloud, waardoor publieike-cloud-omgevingen belangrijker zullen worden en het belang van uitstekend multi-cloudbeheer alleen maar toeneemt.
Dit betekent dat bedrijven profiteren van de voordelen van on-premise voor kritische applicaties en de flexibiliteit van hyperscalers, omdat de schaalbaarheid hiervan cloudbeheer betaalbaarder maakt. Geschat wordt dat in 2023 zeventig procent van de bedrijven een multi-cloudstrategie zal implementeren. Nu de complexiteit van de cloud toeneemt, kunnen it-partners klanten ondersteunen met consistente cloudbeheeroplossingen door datamanagement te stroomlijnen, zodat ze de volledige waarde van hun data kunnen benutten.

Veel verandering: het ecosysteem, vage scheidslijnen en influencers

Het partnerecosysteem verandert. De scheidslijn tussen klant en partner is niet meer zo gedefinieerd als die ooit was. Dit komt door de grote invloed van technologie. Bedrijven die voorheen klant waren, veranderen in techbedrijven. Neem Goldman Sachs, een financieel bedrijf dat is uitgegroeid tot een softwareontwikkelingsbedrijf dat actief is op de financiële markten. Een vierde van het personeel bestaat nu uit softwareontwikkelaars.
Deze cruciale verschuiving laat de veranderende rol van partners goed zien. Zij hebben vaak een verticale focus en zijn vakspecialisten die worden gevraagd op basis van hun expertise, in plaats van door hun titel als reseller of cloudpartner. Dit is essentieel om te differentiëren en relevant te blijven. Zoals eerder gezegd, betekent dit een versnelling van de verticalisatie van de channel in de komende maanden. Degenen die niet over de nodige expertise beschikken om zich echt te differentiëren, proberen dit te verwerven door kleinere nichebedrijven te kopen.
Dit heeft grote implicaties voor het ecosysteem en legt meer druk op leveranciers om de partners met de beste expertise effectief te beheren en met elkaar te verbinden om samen aan oplossingen te werken. Naarmate edge computing steeds vaker voorkomt, zal de druk om deze mix van partners goed te krijgen toenemen. Dit transformeert ook de distributie. Sommige grote oplossingen en aandachtsgebieden kunnen worden beheerd door de distributeurs, die meer als een aggregator zullen functioneren.
Ondertussen ontwikkelt zich op de achtergrond een nieuwe dimensie in het ecosysteem: het is niet-transactioneel en ontworpen om de beslissingen van eindgebruikers over de infrastructuur te beïnvloeden. De partner van een leverancier die softwareoplossingen aan klanten aanbiedt, is steeds meer een ‘influencer’ die een servicestroom van klant naar partner en naar leverancier creëert.
Gezien de veranderingen in het channel-landschap – met een toename van deze kleinere disruptors en meer samenwerking in het ecosysteem – zal vendor-promotie de channel-positie en uiteindelijk de verkoop versterken.

Hou de disruptors in de gaten

“In deze uitdagende tijden is er genoeg om enthousiast over te zijn”

Tijden van onzekerheid openen deuren voor kleinere disruptors in de markt. Veel leveranciers ontwikkelen hechte relaties met veelbelovende partners en houden deze disruptors daarnaast nauwlettend in de gaten om te bepalen welke de meeste kans van slagen hebben.
Het interessante is dat partners hard werken om zich te differentiëren, met elkaar concurreren om te overleven én tegelijkertijd vaak samenwerken aan oplossingen. Om edge-infrastructuuroplossingen toe te kunnen passen, is bijvoorbeeld een keten van partners nodig. Dit heeft implicaties voor de rol van de verkoopmanagers van de leveranciers, die meer de rol van accountmanager aannemen. Maar in de toekomst zal het nog meer veranderen en meer de rol van community manager worden.
In deze uitdagende tijden waarin de channel te maken heeft met grote verschuivingen, toegenomen verticale innovatie en een veranderend ecosysteem, is er genoeg om enthousiast over te zijn. Maar het is ook belangrijk om even een stap terug te doen en te begrijpen hoe het allemaal samenkomt, zodat je partners op een effectieve manier kunt ondersteunen en ervoor kunt zorgen dat er op maat gemaakte, toekomstbestendige strategieën zijn.
Leveranciers moeten een gevoel van samenwerking stimuleren binnen de channel om de kansen te grijpen die zich voordoen op het gebied van de edge-infrastructuur en multi-cloudtrends. Maar ze moeten ook innoveren en zich aanpassen aan de huidige uitdagingen in de markt. Door een vertrouwde adviseur te zijn in tijden van onzekerheid zullen de relaties na de pandemie sterker zijn en ruimte maken voor nog meer innovatie en trends zoals AI, 5G, beveiliging en data management.

Bron: https://easycompzeeland.nl/leverancier-en-partner-innoveren-en-schikken/

Altijd groen licht voor ambulance

Victor Verrijp, voorzitter bestuurscommissie Innovatie & ICT, AZN: ‘Het feit dat deze technologie de veiligheid voor alle weggebruikers aanzienlijk kan verbeteren, is voor ons motivatie genoeg. Door rekening te houden met de route van de ambulance, kan als het ware een ‘Groene Loper’ worden uitgelegd en op termijn bovendien vertraging door bijvoorbeeld brugopeningen en beweegbare paaltjes voorkomen worden.’
‘Dit is een grote stap voor de ambulancesector en een primeur in Europa doordat er de beschikking komt over hoogfrequente datavoorziening, rechtstreeks vanuit de landelijke systemen van de sector, kunnen ze de technologie optimaal inzetten om prioriteitsverlening bij slimme verkeerslichten te faciliteren en andere weggebruikers, via apps zoals Flitsmeister, te waarschuwen.’

Bredere invoering

‘Prioriteitsverlening door slimme verkeerslichten voor specifieke doelgroepen is een van de voorbeelden van wat er met Talking Traffic mogelijk is’, aldus Vincent Habers namens het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat. ‘De brede toepassing van Talking Traffic krijgt met het besluit van AZN natuurlijk een positieve impuls, waarmee we heel blij zijn. En het ziet er gelukkig sterk naar uit dat deze stap op korte termijn navolging krijgt van brandweer, politie en defensie.’
Op steeds meer plekken in Nederland (de teller staat medio december op bijna 750 intelligente verkeersregelinstallaties, verspreid over het land en het aantal groeit gestaag) staan slimme verkeerslichten en wordt het bieden van prioriteit op deze manier dus mogelijk. Ambulances kunnen dan met groen licht in plaats van rood over het kruispunt en andere weggebruikers worden tijdig gewaarschuwd dat een nood- en hulpdienst nadert, zodat zij hier tijdig op kunnen anticiperen.
In een stad als Deventer, die inmiddels volledig voorzien is van slimme verkeerslichten (51 in totaal) maken alle nood- en hulpdiensten, dus ook brandweer en politie al geruime tijd gebruik van de Talking Traffic technologie, bij hen zijn de reacties positief. Ook voor weginspecteurs die een blauw zwaailicht mogen voeren, is inmiddels een pilot met prioriteitsvoorziening uitgevoerd.

Bron: https://easycompzeeland.nl/altijd-groen-licht-voor-ambulance/

Facebook schikt privacy-rechtszaak voor 650 miljoen

De ‘class action’-rechtszaak werd voor het eerst ingespannen in 2015 in de Amerikaanse staat Illinois. Volgens de aanklagers was Facebook al een tijd bezig met het uitrollen van technologie die automatisch gezichten herkende op foto’s die gebruikers hadden geüpload. Facebook deed dat naar eigen zeggen om het taggen van zulke foto’s eenvoudiger te maken, maar het bedrijf overtrad daarmee ook de Biometric Information Privacy Act. Dat is een wet die het bedrijven verbiedt om biometrische informatie van gebruikers op te slaan en in te zetten.

Niet genoeg

“Blij is dat er een overeenkomst is bereikt”

Facebook zelf was van mening dat het altijd open voor zijn bedoelingen had gecommuniceerd en wijst er ook op dat het voor gebruikers mogelijk was om de technologie op hun account uit te schakelen. Toch voelde het bedrijf de bui hangen en stuurde het aan op schikking om een rechtszaak te vermijden. Aanvankelijk was het bereid om 550 miljoen dollar op te hoesten, maar dat vond de rechter niet genoeg, het werd uiteindelijk 650 miljoen dollar. De drie mensen die de zaak voor het eerst aanspanden, krijgen elk vijfduizend dollar uitbetaald, zowat 1,6 miljoen mensen die zich later aansloten, mogen elk 345 dollar schadevergoeding verwachten.
In een reactie laat Facebook weten dat het ‘blij is dat er een overeenkomst is bereikt’ en dat het bedrijf nu de zaak achter zich zal laten, ‘in het beste belang’ van zijn gebruikers en aandeelhouders.

Cambridge Analytica

Begin deze maand werd er ook al een nieuwe ‘class action’-zaak tegen Facebook begonnen in het Verenigd Koninkrijk. Die werd aangespannen door journalist Peter Jukes en draait rond de app ‘This is your digital life’, die data van miljoenen gebruikers verzamelde zonder hun weten of toestemming. Die data werd later gebruikt door het bedrijf Cambridge Analytica.

Bron: https://easycompzeeland.nl/facebook-schikt-privacy-rechtszaak-voor-650-miljoen/

Hackers kraken duizenden Verkada-camera’s

Het was de Zwitserse securityspecialist Tillie Kottman die de kwetsbaarheid ontdekte en beelden doorspeelde, van onder meer een gevangenis in Alabama, een Tesla-magazijn in China, verschillende politiebureaus en scholen. Kottman werkte voor de operatie samen met enkele andere hackers waarvan de identiteit niet bekend werd gemaakt.De hackersgroep had online inloggegevens gevonden waarmee ze speciale ‘root’-toegang kregen tot de camera’s. Alles in totaal zou de livestream van zowat 150.000 camera’s te volgen zijn geweest. Alleen bij Tesla waren meer dan 220 camera’s te volgen. Volgens Kottman zou het mogelijk zijn geweest om via de camera’s ook andere delen van de netwerken van de betrokken instellingen binnen te dringen.Verkada heeft ondertussen alle administrator-accounts preventief uitgeschakeld, waardoor de toegang niet meer mogelijk is. Het bedrijf lag vorig jaar ook al onder vuur nadat de website Vice een artikel bracht dat stelde dat sommige werknemers de camera’s en de bijhorende gezichtsherkenning hadden gebruikt om foto’s van vrouwen uit te wisselen.

Super admin

Veiligheidsspecialisten verbazen zich er ondertussen over dat de camera’s zo makkelijk te benaderen waren via ‘super admin’-accounts. Super Admin is een zeer verontrustend niveau van macht voor een account. Een dergelijke account moet worden beschermd met multifactorauthenticatie en het gebruik van wachtwoordkluizen. Een account mag eigenlijk geen macht hebben over een hele organisatie.

Ook het feit dat de hackers root-toegang hadden (waardoor ze zelf code konden uitvoeren) en het feit dat dit een ingebouwde functie van de camera’s was, verontrusten. Dit is een groeiende zorg in het internet of things. Aangesloten apparaten moeten goed worden geconfigureerd, standaardwachtwoorden moeten worden verwijder, en de beveiliging moet centraal staan bij het updaten van software en firmware. Ze moeten ook penetratietests ondergaan om ervoor te zorgen dat ze geen deuren laten openstaan, zoals root-toegang tot een apparaat waar dat niet nodig is. Daarnaast moeten iot-apparaten ook worden gesegmenteerd. Niet-gevoelige apparaten zoals het koffiezetapparaat, de koelkast en dergelijke moeten worden gescheiden van gebruikersomgevingen en gevoelige delen van het netwerk.

Bron: https://easycompzeeland.nl/hackers-kraken-duizenden-verkada-cameras/

Nieuwe EU-regels voor btw e-commerce

Webshops die onder de nieuwe EU-regelgeving vallen, doen aangifte in de afzonderlijke EU-lidstaten. Ook bestaat de mogelijkheid de Unieregeling te gebruiken, het nieuwe éénloketsysteem van de Belastingdienst. Wie zich daarvoor tussen 1 april en 30 juni aanmeldt, kan over het derde kwartaal één btw-melding doen. De belastingdienst regelt het verder met de collega’s elders.
Ondernemers worden opgeroepen zich goed voor te bereiden. Ze zullen de productprijzen moeten aanpassen aan de verschillende btw-tarieven in andere EU-landen. Volgens de fiscus zijn veel ondernemers niet bekend met de nieuwe EU-regels.

Bron: https://easycompzeeland.nl/nieuwe-eu-regels-voor-btw-e-commerce/

Grote kans op digitaks in nieuw kabinet

Sinds enkele jaren wordt er gesproken over een digitaks, maar tot op heden is deze belasting voor ict-bedrijven uitgebleven. Op Europees niveau werd er in 2018 wel een tijdelijk akkoord gesloten om internetreuzen belastingen op te leggen; het plan werd een half jaar later voorlopig begraven omdat enkele landen dwarslagen. Daarna werd het stil aan het Europese digitaks-front.

PvdA en Volt

Is de digitaks voor internetgiganten en ict-multinationals dan van de baan? Nee, dat ook niet. Voor sommige Nederlandse politieke partijen is het zelfs een speerpunt in het verkiezingsprogramma. De PvdA pleit voor de invoering van een digitaks voor bedrijven als Facebook en Google, zodat zij straks net als ieder bedrijf belasting betalen. Digitale platforms hebben volgens de partij nu te veel mogelijkheden om de fiscale regels creatief toe te passen. Dit wil het corrigeren met de zogeheten digitaks.

Nieuwkomer Volt is het daarmee eens. De partij is pro-Europees en de standpunten sluiten daar op aan. Volt borduurt dan ook graag verder op de Europese route uit 2018 en pleit er lokaal voor dat Nederland dezelfde weg inslaat als enkele andere EU-lidstaten hebben gedaan. Daar is namelijk al een digitaks ingevoerd voor online platformen waardoor die een belastingbijdrage zijn gaan betalen.

SP en D66

De SP streeft eerlijkheid na, zo ook als het aankomt op de invoering van een digitaks. De partij wil dat grote bedrijven hun bijdragen leveren en eerlijk belasting gaan betalen. Belastingonduikers moeten volgens de SP zelfs strafrechtelijk worden vervolgd. De speciale belastingafspraken met multinationals moeten worden afgeschaft, net als, zoals de SP het noemt, ‘perverse aftrekposten’.
Met een specifieke digitaks wil de SP zorgen dat ook onlinebedrijven en internetplatforms voortaan hun bijdrage leveren. Maar hoe wil de SP dat dan gaan doen? Door grote bedrijven hun eerlijke deel te laten bijdragen, bijvoorbeeld door de winstbelasting te verhogen. Ook wil de partij een belasting op digitale diensten introduceren en oneerlijke belastingkortingen afschaffen.
D66 wil als coalitiepartij dat techbedrijven een eerlijke belasting betalen in alle Europese landen waar ze ondernemen. De partij regelt dit bij voorkeur op Europees niveau en binnen het kader van de OESO-afspraken.

CDA en ChristenUnie

Verkiezingsprogramma’s

Lees hier alles wat deze politieke partijen willen met een digitaks:

D66

 

En hoe zit het dan met de andere drie coalitiepartijen die bij deze verkiezingen ook voor een digitaks pleiten? Laten we beginnen aan de christelijke kant. Het CDA vindt namelijk dat grote techreuzen en platforms als Google, Amazon en Facebook te veel macht hebben gekregen en feitelijk beschikken over een monopolie in het aanbod van hun diensten. De partij wil een stevige Europese aanpak voor een gelijk speelveld voor nieuwe aanbieders, een goede bescherming van data en een geharmoniseerde belasting voor deze bedrijven. Als bedrijven te groot worden is opsplitsing een uiterste mogelijkheid. Daarbij moeten inkomsten uit digitale activiteiten hetzelfde worden belast als wanneer deze inkomsten met een fysieke activiteit zouden zijn behaald. Het CDA gaat digitale platforms, zoals Airbnb, verplichten een bronheffing in te houden bij betalingen die zij doen aan Nederlandse belastingplichtigen.
De ChristenUnie wil winst vooral belasten daar waar de omzet zit. In plaats van winst heen en weer te schuiven over de aardbol, wil de partij dat de winst voor een groter deel dan nu wordt belast op de plek waar consumenten en gebruikers de producten en diensten afnemen.

VVD

En dan nog de grootste partij van de laatste verkiezingen en ook de partij die in de huidige peilingen een straatlengte voorligt op de rest, de VVD. De liberalen hebben de Nederlandse handelsgeest hoog in het vaandel staan en het mag dan ook niet verwonderlijk zijn dat het een digitaks voor Amerikaanse internetreuzen hoog op het wensenlijstje heeft staan. Toch wijkt de VVD in zijn plannen af van de andere politieke partijen. Het liefste willen ze dergelijke afspraken op Europees niveau maken, waardoor in het huidige verkiezingsprogramma minder het accent ligt op het belasten van de techreuzen en internetgiganten.
De VVD zet veel meer in op de Nederlandse markt en een eerlijkere concurrentiepositie voor lokale spelers ten opzichte van de multinationals. Natuurlijk, het huidige belastingstelsel moet gemoderniseerd worden door (nieuwe vormen van) kapitaal in de digitale economie, zoals data, te belasten, maar ook door bedrijfswinsten te belasten waar deze worden behaald. Hervorming van het belastingrecht is hiervoor noodzakelijk, waarbij de mogelijkheid om de digitale economie te belasten versterkt wordt. Als deze afspraken te lang op zich laten wachten, wil de VVD een digitaledienstenbelasting invoeren, waarbij het mkb ontzien wordt.
Het ziet daarbij een bijzondere rol weggelegd voor data, robots, kunstmatige intelligentie en andere digitale ontwikkelingen die waarde voor organisaties creëren. Een logische oplossing is volgens de VVD om belastingen en premies niet alleen meer te baseren op de mensen die je in dienst hebt, maar bedrijven ook te laten bijdragen aan het sociale stelsel als zij robots of andere systemen in plaats van werknemers ‘in dienst hebben’ of als kapitaal en data de bron van hun verdiensten zijn. Voor een toekomstbestendig sociaal stelsel wil de VVD daarom nadenken over nieuwe vormen van (digitale) heffingen, waarmee de lasten op werken kunnen worden verlaagd.

Bron: https://easycompzeeland.nl/grote-kans-op-digitaks-in-nieuw-kabinet/